Haber

“Türkçe testi belirleyeci olacak”

Bahçeşehir Koleji PDR Direktörü Sibel Durak, LGS sınavında geçen yıl olduğu gibi bu yılda Türkçe testinin belirleyici test olacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) uyguladığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı, Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyonu aşkın öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Bahçeşehir Koleji PDR Direktörü Sibel Durak ve ortaokul bölüm başkanları sınav sorularını değerlendirdi. 2024-LGS’ye 1 milyon 038 bin192 öğrencinin başvuru yaptığını belirten Durak,”Bu seneki sınavda her derste ayırt edici sorular bulunmakla birlikte Türkçe testinin geçen yıl olduğu gibi belirleyici test olacağını söylemek mümkündür” dedi.

Öğrencilerin şu anda kazanabilecekleri okulları belirlemek için puanlarını hesaplayıp liselerin geçen seneki taban puanları ile kıyaslamaları doğru olmayacağını belirten Durak, “Çünkü tercihler puana göre değil yüzdelik sırasına göre yapılır. Yüzdelik sıralar ise 28 Haziran’da açıklanacaktır.LGS’lerde sınava giren öğrenci sayısı ile kontenjan sayılarını karşılaştırdığımızda puanla alan okullara yerleşme oranları şöyledir: 2018’de yüzde13.1, 2019’da yüzde 13,6, 2020’de yüzde 14,5, 2021’de yüzde 17, 2022’de yüzde 19 ve 2023-LGS’de yüzde 20’dir. Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullarla birlikte 8.sınıf öğrencilerinin tamamı için yeterli kontenjan bulunmaktadır.”

TERCİH DÖNEMİNDE UZMANLARDAN DESTEK ALINMALI

28 Haziran’da 2024-LGS sonuçlarının açıklanmasından sonra tercih döneminin başlayacağını belirten Durak, ” Geçen sene sınavla öğrenci alan okullardan 10, yerel yerleştirme ile 5 ve pansiyonlu okullardan 5’er tercih yapılabiliyordu. Tercih listelerinin dengeli ve hatasız yapılabilmesi için okul rehber öğretmenlerinden ve MEB’in belirleyeceği tercih merkezlerindeki uzmanlardan destek alınması son derece önemlidir” dedi.

UĞURLUDURAL: TÜRKÇE SINAVI DİKKATLİ OKUMAYI VE ZAMAN YÖNETİMİNİ ÖN PLANA ÇIKARDI

2024 LGS Türkçe sınavının, tüm yılın konularını kapsayan sorulardan oluştuğunu söyleyen Türkçe Bölüm Başkanı Tülay Uğurludural, “Okuduğunu anlamanın ön planda olduğu sınavda seçenekler; analiz etme, kavrama ve çıkarımda bulunma becerilerini gerekli kılmıştır. Bu sorular, hem dikkatin ve odaklanarak okumanın önemine dikkat çekmiş hem de sınavın ayırt edici soruları olmuştur. Özellikle grafik ve uygulama sorularındaki işlem basamakları, dikkati ve zaman yönetimini ön plana çıkarmıştır. Dil bilgisi soruları ise kazanımları kavramış, konuya hakim olan öğrencilerin yapabileceği niteliktedir. Genel olarak LGS Türkçe soruları önceki yıllarda olduğu gibi kitap okuma alışkanlığını kazanmanın, mantık ve muhakeme gücünün, görsel okuma becerisinin ve soru çözüm tekniklerine hakim olmanın önemini ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.

‘KONU VE KAVRAM BİLGİSİ EKSİK OLAN ÖĞRENCİNİN ZORLANACAĞI BİR SINAV’

2024 LGS T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testinde 7’nci ünite olan Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası ünitesinden soru yer almamakta olduğunu ifade eden Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı Ferda Gençel, “Daha önceki yıllarda sorulan Mustafa Kemal’in çocukluk, eğitim ve askerlik hayatı; Genelge ve Kongreler süreci ile TBMM Dönemi’ni içeren sorulara bu yıl yer verilmemiştir. Bir Kahraman Doğuyor ünitesine ait “Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.” kazanımına dahil olan Trablusgarp Savaşı ile ilgili sorunun, Almanya açısından değerlendirilmesinin istenmesi sorunun zorluk derecesini artırmıştır. Bu nedenle sorunun sınavın en ayırt edici sorusu olduğu söylenebilir. Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında Birinci Dünya Savaşı’na girme sebepleri ile ilgili olan soruda, öğrencilerin mevcut bilgilerine ek olarak 7. Sınıf Sosyal Bilgiler konularındaki bilgisini kullanması beklenmiştir. Bu durum soruyu ayırt edici hale getirmiştir. Kurtuluş Savaşı ile ilgili durum-sonuç ilişkisinin kurulması beklenen soru, konuyu bilmeyen öğrencinin zorlanacağı bir soru olmuştur. Olumsuz soru kökü olan soru sayısı önceki yıllara göre daha azdır. Ayrıca kavram bilgisi, bu sınav için büyük bir önem taşımaktadır. Doğrudan kavram bilgisini ölçen soru sayısında geçen yıla göre artış olduğu görülmüştür. Bir kez daha görüyoruz ki, konu ve kavram bilgisini yorumla birleştiremeyen öğrenci için zorlayıcı bir sınav olmuştur. Kavram ve yorum gücünün önemi ortaya çıkmıştır” diye konuştu.

ARAYAN: KAVRAM BİLGİSİ VE ÇIKARIM YAPMA BECERİSİ ÖN PLANA ÇIKTI

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde tüm soruların 8’inci sınıf kazanımlarını ölçmekte olduğunu belirten Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı Yasemin Arayan, “Sorular açık, anlaşılır ve net ifade edilmiştir. Sınav, bilginin yanı sıra öğrencilerin çıkarım yapma ve okuduğunu anlama becerilerini ölçmüştür. Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak daha fazla bilgi gerektiren soru sorulduğu görülmüştür. Ünitelerin sonunda yer alan “Bir Peygamber Tanıyorum” bölümü ile ilgili birden fazla kazanımın farklı peygambere ait bilgiler verilerek tek soru ile ölçülmesi dikkat çekmiştir. Kur’an-ı Kerim ile ilgili paragraf sorusunda öğrencilerden Kur’an-ı Kerim’in “Külli irade” sonucunda gönderildiği çıkarımına ulaşmaları beklenmiştir. Seçeneklerde bulunan “Hesap günü hakkında bilgi verir.” ifadesi de öğrencilerin asıl anlatılmak isteneni bulmaları açısından güçlü bir çeldirici olmuştur” dedi.

DONİKOĞLU: GÜÇLÜ ÇELDİRİCİLERİN OLMADIĞI, ÇOK ZORLAYICI OLMAYAN BİR SINAVDI

2024 LGS İngilizce sınavı, genel olarak konu ve kazanımlara hakim olan öğrencilerin zaman kaybetmeden yapabilecekleri sorulardan oluştuğunu belirten İngilizce Bölüm Başkanı Talar Donikoğlu, “Önceki yıllara göre genel olarak çeldiricilerin çok kuvvetli olmaması da öğrencilerin doğru seçeneğe daha kolay ulaşmalarını sağlayacaktır. Soruların ünitelere göre dağılımı dengelidir. Geleneksel okuduğunu anlama becerisi gerektiren soruların yanı sıra verilen bilgiler doğrultusunda mantıksal çıkarım yapma ve karar verme becerilerini de ölçen sorular mevcuttur. Sorulardaki bağlamlar, diyalog, davetiye, telefon konuşması, durum belirten paragraf, ilan ve görsel içerikler kullanılarak oluşturulmuştur. Bu içerikler, internetin faydaları ve zararları, evdeki sorumluluklar, ekstrem sporlar gibi geniş bir konu yelpazesinden ve günlük yaşamın çeşitli alanlarından seçilmiştir. Böylelikle öğrencilerin farklı konularda bilgi sahibi olmalarının ve esnek düşünme becerilerinin de ölçüldüğü bir sınav olmuştur. Sınavda, geçtiğimiz yılda olduğu gibi bu yıl da tablo ve grafik yorumlama soruları yer almamaktadır. Direkt kelime ve yapı bilgisi odaklı sorulardan ziyade ilgili kazanımlar yukarıda belirtilen bağlamlar içerisinde ölçülmektedir” dedi.

AYTEKİN: KISA, AÇIK VE NET OLDUĞU GÖZLENMEKTE

Matematik testinin, konuları açısından dengeli bir dağılım gösterdiğini vurgulayan Matematik Bölüm Başkanı Özgür Aytekin, “Geçen senelerden farklı olarak günlük hayatta karşımıza çıkmayan matematiksel kavramlarla ilgili soruların kazanım düzeyinde sorulduğu görülmüştür. Bu soruların dışında kalan sorularda öğrencilerin soruları somutlaştırabilmeleri ve daha rahat yorum yapabilmeleri için şekil, grafik, tablo gibi görseller kullanılmıştır. Bazı sorularda kullanılan şekiller sorunun çözümünde etkin rol oynamıştır. Sorular geçmiş yıllarda uygulanan sınavlardaki sorularla ve MEB tarafından yayınlanan örnek sorularla paralellik göstermektedir. Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi soruların ifadelerinin kısa, açık ve net olduğu gözlenmektedir.

Geçen seneye göre bazı soruların çözüm adımlarında verilen sayısal değerlerin işlem yoğunluğunu arttırdığı görülmüştür. Düzenli çalışan, MEB örnek sorularını çözen ve sınavın kapsadığı kazanımlara hakim olan bir öğrencinin başarılı olabileceği bir sınav olmuştur” diye konuştu.

ERTÜN: ÖĞRENCİLERİN DAHA DAHA AZ ZORLANANDIĞI NİTELİKTE BİR SINAV

Fen Bilimleri testinde ağırlıklı olarak Madde ve Endüstri ünitesinden sorular yer aldığını bildiren Senem Ertün Bahçeşehir Koleji Fen Bilimleri Bölüm Başkanı, “Sınavda genel olarak zor, orta ve kolay sorular bulunmakla birlikte Basit Makineler ünitesi ile Elektriksel Yükler ve Elektrik Enerjisi ünitesinden ayırt edici nitelikte sorular da yer almıştır. Sınavda grafik, model, deney ve şemalar yoluyla öğrencilerin yorumlama, çıkarım yapma, analiz etme becerileri yoklanmıştır. Ayrıca hipotez geçerliliğinin sorgulandığı sorular bulunmaktadır. Geçen yıldan farklı olarak uzun metinlerden oluşan sorular bulunmamaktadır. MEB örnek sorularını ve geçmiş yıllara ait LGS sorularını düzenli çözen, konu tekrarı yapan, kavramsal bilgilere hakim öğrencilerin daha daha az zorlananarak çözebileceği nitelikte bir sınav olduğu düşünülmektedir” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler